Viver de projectes

Suport tècnic i acompanyament a col·lectius juvenils

Participants: joves d’entre 15 i 35 anys.

E-mail: joventut@marianao.net

El Viver de Projectes Juvenils ofereix seguiment, suport i assessorament en tot el seu procés a col·lectius juvenils que vulguin desenvolupar un projecte de grup orientat a transformar i millorar el seu entorn més proper, la seva comunitat.

Poden vincular-se al Viver grups de joves que han passat pel Curs de Dinamitzadors juvenils de la mateixa entitat, o bé altres col·lectius juvenils que no tinguin vinculació prèvia amb el projecte.

El procés de seguiment preveu el suport en tots aquells aspectes vinculats al desenvolupament del projecte, tot i que cal destacar que el tècnic o la tècnica se situen com a facilitadors de recursos i en cap cas com a elements resolutius de les incidències que apareixen.

Els col·lectius poden estar vinculats al projecte un màxim de 3 anys, temps durant el qual han hagut d'haver adquirit l'autonomia suficient per poder desvincular-se del Viver de Projectes i continuar desenvolupant la seva acció social.

L'objectiu del projecte és l'apoderament dels col·lectius juvenils, associats o no, per tal d'afavorir la consecució dels objectius dels seus projectes de transformació i dinamització comunitària.