Unitat d'Escolarització Compartida

Participants: joves de 14 a 16 anys.

E-mail: uec@marianao.net

Facebook UEC Marianao

El programa d'adolescència de la Fundació obre la UEC, Unitat d'Escolarització Compartida, un recurs emmarcat dins dels programes de diversificació curricular del Departament d'Ensenyament i que pretén atendre la diversitat d'alumnes que presenten dificultats d'aprenentatge i comportaments conflictius, d'absentisme i rebuig escolar.

La UEC de Marianao atén 12 nois i noies, entre 14 i 16 anys, procedents de diferents centres educatius de la ciutat i de la comarca del Baix Llobregat, i treballa per potenciar el desenvolupament de les competències personals, socials i acadèmiques que l'alumne requereix per desplegar un itinerari amb majors garanties d'èxit.

Tal com es treballa a la resta de projectes de l'entitat, aquest recurs treballa en xarxa i d'una manera integral, amb la implicació de tots els agents que participen del procés formatiu dels adolescents: família, centres educatius i altres agents del territori per tal de garantir l'èxit d'aquests alumnes.