Transparència

 

AUDITORIA DE COMPTES

 

AUDITORIA COMPTABLE EXERCICI 2018

Comptes auditats per Busquet.

AUDITORIA COMPTABLE EXERCICI 2017

Comptes auditats per Busquet.

AUDITORIA COMPTABLE EXERCICI 2016

Comptes auditats per Busquet.

AUDITORIA COMPTABLE EXERCICI 2015

Comptes auditats per Busquet.

AUDITORIA COMPTABLE EXERCICI 2014

Comptes auditats per Busquet.

AUDITORIA COMPTABLE EXERCICI 2013

Comptes auditats per Busquet.

AUDITORIA COMPTABLE EXERCICI 2012

Comptes auditats per Forward Economics.

AUDITORIA COMPTABLE EXERCICI 2011

Comptes auditats per Forward Economics.

 

ESTATUTS

 

ESTATUTS

   

 

TAULA SALARIAL

 

CÀRREC

SALARI BRUT ANUAL

Direcció

31.815 €

Direcció tècnica

30.400,92 €

Direcció de programes

28.921,2 €

Icones creades per Alfredo Hernández de Noun Project.