Transferint coneixement

Tenim un tresor entre les mans i el volem compartir

En coherència amb el Pla estratègic de l'organització, la Fundació Marianao planteja un posicionament de referència i d'innovació en el treball social i educatiu amb infants i joves. En destaquen projectes i iniciatives ben significatius i que aposten pel treball integral i des d'una perspectiva comunitària com a motor del canvi al nostre territori.

Fruit de la reflexió desenvolupada aquests anys, ens adonem que el model i l'experiència acumulada per la Fundació Marianao pot arribar a ser "capital en forma de coneixement" que ajudi altres institucions, entitats i grups que tinguin interès a impulsar experiències per promoure el canvi, la transformació i la millora del seu entorn.

Cooperem amb institucions, amb l'Administració pública i amb moltes entitats per ajudar-los a construir solucions als problemes socials treballant des de respostes integrals, innovadores i fomentant el capital social als territoris. Hi treballem per potenciar i maximitzar el seu impacte social a través de plans estratègics, transferència de model en l'àmbit de la gestió de projectes, polítiques i programes de joventut, joves i emprenedoria social, plans i programes de participació social i programes de desenvolupament comunitari.

 

Principals fortaleses i actius de la Fundació Marianao

Les capacitats personals dels membres de l'equip
La Fundació Marianao és fruit del treball col·lectiu i de la implicació de la mateixa comunitat en la resolució dels problemes del barri. És la societat civil la qui pren la iniciativa per trobar solucions als problemes socials que són presents al barri.

La solidesa de la iniciativa desenvolupada
La Fundació desenvolupa una experiència històrica i significativa de més de 27 anys al servei de la ciutadania.

L'originalitat en l'enfocament de la solució plantejada
El treball comunitari implica la participació i la corresponsabilitat en la recerca de solucions als conflictes socials que es plantegen. En aquesta direcció, la Fundació aposta per un model on les persones esdevenen actors i protagonistes dels seus propis processos de canvi a partir de processos d'apoderament i de promoció personal.

Les respostes i solucions plantejades davant l'anàlisi de la realitat
Reivindiquem de forma contínua el nostre paper en el disseny de polítiques públiques, tot assumint el nostre rol des de la iniciativa social, però sense oblidar el nostre paper i reivindicant el sentit públic de les nostres actuacions.

Valors que inspiren el nostre model

El model de consultoria que us oferim esdevé una alternativa al model dominant de fer consultoria. Els nostres equips estan configurats per professionals altament capacitats, amb una llarga trajectòria de treball i amb expertesa en el treball social.

És per això que el nostre model de consultoria social es defineix a partir d'aquests principis:

  • Treballem amb i per les persones. Entenent les persones com a principal motor de canvi. Ens agrada treballar amb equips, en entorns de diàleg interdisciplinari com a recurs que ajuda a entomar la millor resposta al problema detectat. Estem orgullosos de la nostra feina i d'haver estat formats a Marianao. L'experiència adquirida, els aprenentatges i els valors que inspiren la nostra feina esdevenen els pilars de la nostra opció per a l'acció social.
  • Treballem en xarxa. Ens agrada treballar en la construcció de xarxes, ja que la situació de complexitat actual necessita respostes complexes i diverses, construïdes en entorns de diàleg cooperatiu.
  • El nostre coneixement és completament obert, accessible i compartit.
  • Som comunitat i ens agrada el treball que implica la presència i la participació de tots els actors i grups d'interès, tot estimulant la presa de consciència i la corresponsabilització de la comunitat en la cerca de solucions.
  • Relació de confiança amb els nostres clients. La relació establerta amb els nostres clients implica establir relacions de confiança més enllà de les signades al contracte. El nostre compromís s'orienta en la direcció de generar aliances i xarxes estables en el temps.