Taller TIC

El reciclatge TIC com eina educativa

Participants: persones majors de 12 anys.

E-mail: omnia@marianao.net

Al Taller TIC es realitzen una sèrie d'accions dirigides a persones de la comunitat, altres entitats, professionals, col·lectius en risc, etc., que, a través de l'aprenentatge, adquiriran una sèrie de competències i valors relacionats amb l'ús de les TIC des d'una perspectiva social i personal.

És una eina reclam per a joves en situació de risc social, amb baix nivell formatiu, com a experiència pilot en l'aprenentatge d'un possible ofici. Aquests joves podran accedir al recurs a través d'una acció formativa de l'entitat, o bé de manera individual.

L'objectiu final és que aquests joves puguin realitzar accions voluntàries i dinamitzin el taller en altres moments, dirigint activitats a altres participants. El taller és, doncs, per a aquest tipus de col·lectiu, una eina socialitzadora.

Els destinataris del Taller TIC poden ser persones individuals, col·lectius o entitats formals, joves en situació de risc o precarietat o professionals i voluntaris d'altres projectes de l'entitat.

ACCIONS

Formacions per a col·lectius en risc
El taller TIC esdevindrà un espai per a la formació de joves o adults en situació de risc social. A través del reciclatge, i d'una eina motivadora per als participants, se'ls formarà en el desenvolupament de les seves competències tècniques informàtiques, però també en l'adquisició d'hàbits socials.

Aquestes formacions es dissenyen i s'executen des del Programa de Formació de l'Àrea de Comunitat Inclusiva. El programa TIC esdevé un suport en el disseny dels continguts i durant la pràctica amb el maquinari de l'espai.

Accés lliure al Taller
Durant unes hores a la setmana, el taller TIC ofereix la possibilitat que qualsevol persona del barri o ciutat, amb cita prèvia, pugui realitzar alguna consulta a nivell tècnic informàtic, i fins i tot fer ús del taller per "adquirir les eines" que li permetin arreglar o muntar el seu ordinador, el sistema, o bé el programari.

Aquests espais d'accés lliure són en horari de tarda, dimarts i dijous de 15 h a 17 h.