Servei jurídic comunitari

Informació, suport i assessorament jurídic

Participants: persones que, per diverses circumstàncies, es poden trobar amb dificultats o limitacions per fer efectiu l'exercici dels seus drets.

Demanar cita trucant al 93 630 30 62.

Les persones amb menys recursos es troben excloses de la informació i assessorament necessaris per actuar davant l'entramat jurídic i legal i per defensar els seus drets, col·lectius i individuals. Per això, a través del Servei Jurídic Comunitari, donem atenció personalitzada i tota la informació necessària a aquelles persones que ho necessitin perquè puguin exercir els seus drets.

El Servei Sociojurídic Comunitari atén aquelles persones que, per diverses circumstàncies, es poden trobar amb dificultats o limitacions per fer efectiu l´exercici dels seus drets. Informa i orienta els ciutadans i ciutadanes sobre què fer, on cal anar i quins procediments cal prendre davant problemes o dubtes legals.

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

  • Àmbit Habitatge: compravenda de béns immobles, condicions i execucions d'hipoteques, arrendament urbans, desnonaments...
  • Àmbit Família: separacions i divorcis, situació i característiques de les parelles de fet, custòdies d'infants, incompliments de pensions i règims de visites, agressions sexuals, violència domèstica, tutela, incapacitacions, emancipació, adopcions, obligacions entre ascendents i descendents, testamentària i successió, etc.
  • Àmbit Penal: seguiment i assessoramet en causes que impliquen individus que no tinguin el perfil del Servei Projecte David, que no presentin problemes de toxicomanies ni de salut mental.
  • Mediació per tal de donar suport a la prevenció i resolució dels conflictes.