Proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

Formació per a joves sense el títol de l'ESO

Participants: joves de 17 a 25 anys, o joves que tot i tenir 16 anys compleixen els 17 anys a l'any en que realitza la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà, no tenir titulació en ESO i voler continuar la seva formació amb un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

E-mail: formacio@marianao.net

És un espai de formació, preparació i acompanyament on es desenvolupen els continguts necessaris que estableix el Departament d'Ensenyament per poder superar amb èxit la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
Es treballa en grups reduïts per facilitar l'adquisició de coneixements, partint de l'experiència prèvia de cada jove i superant les dificultats amb els nous coneixements. Es realitza un treball individualitzat que facilita l'adequació als diferents ritmes existents dins del grup, a banda d'un creixement compartit que es genera sobre la base de l'ajuda mútua entre iguals.

Es treballa basant-se en unes dinàmiques participatives en les quals els joves són els protagonistes i els que marquen el seu propi ritme d'aprenentatge.

A banda del reforç educatiu, també es realitzen sessions d'orientació formativa en relació als diferents cicles formatius que existeixen i les sortides professionals que aquests tenen, localitats on es desenvolupen, la duració que tenen, els continguts i matèries que el formen, etc. També es realitza un acompanyament a la gestió en el procés de sol·licitud i preinscripció a les proves i un suport a la preinscripció i matriculació dels joves als cicles formatius, (calendari de matriculació, preu de les proves, documentació necessària, etc.) i la gestió oportuna en el procés de matriculació de les proves.