Projecte Èxit: Acredita

Acompanyament altament individualitzat per a l’èxit escolar a l’adolescència

Participants: infants que estan a punt de finalitzar la primària (5è i 6è curs) i adolescents que cursen l'ESO a instituts públics de Sant Boi (INS Marianao, INS Rafael Casanova, INS Rubio i Ors) i que tenen possibilitats d'acreditar l'ESO però necessiten un acompanyament. Només es pot accedir al projecte a través de la derivació de l'escola o l'institut.

E-mail: exitescolar@marianao.net

Facebook Èxit: Acredita

El projecte Èxit té una clara voluntat de cercar estratègies d'intervenció específiques que responguin a les necessitats d'aprenentatge dels adolescents més desafavorits del barri Marianao i de la Ciutat Cooperativa.

Estratègies que, a partir del seguiment personalitzat dels adolescents, ajudin a prevenir el fracàs i l'absentisme escolar. El Projecte Èxit va néixer, doncs, amb la voluntat de crear una xarxa educativa local on tots els agents socials implicats en la formació d'aquests adolescents estableixin unes pautes i un pla de treball comú per intervenir amb eficàcia i assolir així els objectius que es proposen.

El projecte, a més d'oferir l'espai de reforç i l'acompanyament individualitzat, compta amb equipament informàtic per a la realització de treballs, impressores i accés a Internet per cercar informació.

També preveu sessions dinàmiques durant els tres trimestres del curs per tal de treballar els interessos formatius dels adolescents després de la secundària. A més a més, es duen a terme entrevistes individuals amb els joves per tal d'acompanyar-los i assessorar-los a l'hora de prendre la decisió de què fer en acabar l'ESO.

Els joves realitzen tres hores de reforç escolar a la setmana en grups de 4 participants i acompanyats per un educador o educadora.