Programa Marmi

Participants: persones perceptores de la renda mínima d’inserció.

E-mail: marmi@marianao.net

Aquest servei ofereix accions destinades a dotar dels recursos necessaris a aquelles persones que necessiten un suport en la seva recerca d'ocupació.

Les activitats que es porten a terme comprenen accions d'informació, orientació en l'àmbit social, laboral, formatiu i l'acompanyament en processos orientats a la incorporació social i laboral de persones desocupades.

Cal destacar que la intervenció que es porta a terme és totalment adaptada i contextualitzada a les necessitats de la persona que sol·licita el servei, la qual està orientada per la tècnica d'inserció tant en el procés de consecució de l'itinerari personal com en la recerca d'ocupació i el posterior manteniment del lloc de treball.