Programa de Salut Comunitària

Participants:

- El conjunt de persones ateses als diversos projectes i serveis de la Fundació Marianao, sobre la base d'un treball específic per sectors de població, d'edat i de situacions de risc social.
- Població, en general, de Sant Boi i comarca.
- Professionals de l'educació, la salut, el lleure...

E-mail: salut@marianao.net

El programa de Salut Comunitària de Sant Boi vol esdevenir una eina de suport a l'Eix Estratègic de Salut Mental Comunitària, amb l'aportació i amplificació de nous recursos a partir de la cooperació sinèrgica entre molts actors. Alhora vol col·laborar amb el Pla d'actuació municipal de Sant Boi i amb el Pla de salut de la Generalitat de Catalunya, aportant les idees i experiències de la Fundació Marianao per tal d'incorporar els seus recursos, les coordinacions i el treball en xarxa que calgui desplegar.

El Programa pretén promoure la responsabilitat creixent de la comunitat en l'assoliment d'un major benestar i d'una vida saludable, a nivell personal i comunitari. Una peça clau per aconseguir-ho és trencar amb l'aïllament social i afavorir processos d'acollida personal, promoció social i vinculació comunitària, que estimulin el protagonisme de les persones en la cura i la promoció de la seva salut, a nivell personal, familiar i comunitari, fent servir com a eines d'intervenció una sèrie de projectes que incideixin de forma directa sobre la salut de les persones i la Comunitat i creant hàbits saludables en els estils de vida.