Programa Caixa Proinfància

El programa CAIXAPROINFANCIA que gestiona la Fundació Marianao té com objectiu afavorir el desenvolupament de les competència dels infants/adolescents i les seves famílies que permetin millorar-ne els processos d’integració social i autonomia.

Des de la Fundació Marianao juntament amb el programa CAIXAPROINFANCIA volem desenvolupar i implementar un model d’acció social i educativa integral que contribueixi a millorar les oportunitats de desenvolupament social i educatiu de la infància i les famílies.

Amb el suport del programa CAIXAPROINFANCIA desenvolupem una intervenció integral proporcionant als nostre infants i a les seves famílies serveis de reforç escolar, atenció psicològica, educació no formal i temps lliure, campaments i colònies urbanes.