Primer any del projecte Nexes d’acompanyament a persones amb alt nivell d’exclusió social

13 de novembre de 2018

Un any després d’aquell il·lusionant inici tenim el primer balanç de resultats d’aquest projecte que ens ha donat l’oportunitat de conèixer a persones que es trobaven soles i que ara recuperen la confiança per emprendre els reptes del dia a dia.

Les persones que pateixen malalties mentals, addiccions, manca d’estructura familiar, que han passat temps a presó o amb carències en habilitats socials i personals es troben sovint en situacions d’aïllament social i amb problemàtiques complexes. Es tracta de situacions que  no es poden abordar únicament des de l’àmbit sanitari, terapèutic o assitencial, sinó que requereixen models d’intervenció social i comunitària que posen la persona en el centre i l’acompanyen en tots els àmbits de la seva vida.

Des d’aquesta mirada, la Fundació Marianao va impulsar el mes de novembre de 2017 el projecte Nexes, un projecte que ajuda a les persones en situació d’exclusió social i aïllament a ser autònomes i responsables en totes les dimensions de la seva vida (salut, habitatge, laboral, econòmica, personal, social, etc) per així vincular-se i integrar-se a la comunitat i que millorin la seva qualitat de vida. Es tracta de persones majors de 16 anys que tenen dificultats per poder realitzar les activitats que es deriven de la vida quotidiana i que sovint també tenen trastorns mentals o per addiccions.

Al costat de les persones que es troben més aïllades i excloses

Prendre un cafè, anar a fer gestions, passejar, visitar-los a casa seva o anar a fer la compra són algunes de les activitats que es realitzen des del projecte. D’aquesta manera s’aconsegueix crear un vincle de confiança i referència entre educador i participant: les persones se senten dignes de ser escoltades i valorades, fet que les torna a connectar a una vida amb sentit.

Es tracta d’un acompanyament d’alta intensitat i completament individualitzat en coordinació amb tots els recursos socials, sanitaris i comunitaris que permet una intervenció coherent i que respecta els ritmes i les decisions de les persones.

Els primers resultats

Un any després d’aquell il·lusionant inici tenim el primer balanç de resultats d’aquest projecte que ens ha donat l’oportunitat de conèixer a persones que es trobaven soles i que ara recuperen la confiança per emprendre els reptes del dia a dia.

En aquest primer any, Nexes ha atès 29 persones, de les quals 11 han estat dones i 18 homes. Si ens fixem en les edats, hem acompanyat a 1 adolescent, 6 joves, 21 adults i 1 persona de més de 65 anys.

Les persones ateses han valorat molt positivament el projecte i destaquen la millora en la seva autoestima, l’acompanyament, el benestar emocional, que ara fan més activitats, prenen decisions i han recuperat la motivació i l’esperança.

Per la seva banda, la xarxa de recursos sanitaris, socials i comunitaris de la ciutat valoren que un 86% de les persones ateses han millorat el seu benestar i un 94% han assolit els objectius establerts al pla de treball individual.

El projecte Nexes compta amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Obra Social "la Caixa".

nexes infografia