Pont Jove

Salut mental a l'adolescència

Participants: el projecte atén el col·lectiu d'adolescents entre els 12 i els 18 anys hospitalitzats a la Unitat de Subaguts de l'Hospital Benito Menni.

E-mail: salut@marianao.net

Els joves que es troben al final de l'etapa d'hospitalització a la Unitat de Crisi d'Adolescents o a la Unitat de Subaguts d'Adolescents de l'Hospital Benito Menni acudeixen a la nostra entitat per desenvolupar activitats socioeducatives, en un entorn normalitzat i integrador que afavoreix el retorn gradual a la realitat en què es trobaven abans de l'ingrés.

L'activitat es duu a terme de dilluns a dijous, de 10 a 12 h i les accions que es fan són les següents:

 • Noves tecnologies de la informació i la comunicació. Les activitats preveuen utilitzar les noves tecnologies com a recurs per afavorir les pròpies capacitats i habilitats de comunicació, així com facilitar l'aprenentatge i l'ús d'aquest tipus d'eines, alhora que es reforça la lectoescriptura i la comunicació oral en un entorn atractiu per a l'adolescent.
   
 • Reforç de les competències bàsiques. Conjunt d'activitats de suport escolar per minimitzar la ruptura que suposa un ingrés hospitalari durant el període de formació dels adolescents i per donar continuïtat a l'adquisició d'aquelles habilitats i coneixements que, a causa de l'ingrés, no han pogut assolir. El procés d'aprenentatge s'adapta, per tant, al ritme adequat a la situació psicopatològica de l'alumne.
   
 • Taller de cuina. Activitats que capaciten els adolescents per executar operacions de manipulació, preparació, presentació i servei d'aliments amb l'objectiu d'afavorir els hàbits d'higiene personal, de neteja, de l'entorn, de cuina i les activitats de la vida quotidiana.
   
 • Activitats creatives. Són activitats (com la pintura, l'estampació en roba, el treball amb guix o la bijuteria) que potencien la creativitat dels adolescents, els quals elaboren un disseny propi en cada taller. Milloren, a més, les habilitats psicomotrius i els ensenyen a assumir els èxits i les frustracions en el procés de l'elaboració de diferents creacions artístiques.
   
 • Activitats de socialització i relació social. Reforcen les habilitats socials i relacionals en l'entorn de Marianao a partir de la convivència i la participació entre el projecte "Pont" i els diferents projectes de l'entitat com ara celebracions populars tradicionals.