Programa de Formació i Inserció

Auxiliar en muntatge i manteniment d'equips informàtics // Auxiliar d'activitats d'oficina i en serveis administratius generals

Participants: joves de 16 a 21 anys que no tenen el títol en ESO que s'inscriguin de forma voluntària.

E-mail: formacio@marianao.net

El Programa de Formació i Inserció està autoritzat pel Departament d'Ensenyament. És un programa orientat a joves de 16 a 21 que no han acreditat l'ESO. És una formació teoricopràctica que té com a finalitat millorar la qualificació professional, facilitar la continuïtat formativa i millorar les oportunitats d'incorporació al món laboral dels joves.

El PFI facilita l'accés als cicles formatius de grau mitjà i a d'altres ofertes formatives. 


ESTRUCTURA DEL PFI

El PFI està format per dos mòduls:

  • El mòdul de formació professional, amb continguts propis de l'especialitat professional, en aquest cas manteniment i muntatge d'equips informàtics.
  • El mòdul de formació general, amb continguts bàsics (matemàtiques, llengua castellana i catalana, etc.).

El PFI es complementa, d'una banda, amb una formació en centres de treball, on es posen en pràctica els continguts de l'aula i d'una altra banda amb un projecte integrat que agrupa tot el que s'ha après durant el curs.

El PFI té una durada total de 1000 hores, 180 de les quals són formació en centres de treball.


OBJECTIUS DEL PFI

El currículum dels PFI té com a objectius:

  • El desenvolupament de les capacitats individuals de l'alumnat, més enllà de la transmissió de coneixement.
  • Un tractament integral dels joves, atenent no només aspectes cognitius sinó també aspectes emocionals i socials.
  • Un tractament obert i flexible dels continguts, per tal d'atendre la diversitat d'interessos i de ritmes de cada jove, individualitzant d'aquesta manera el procés de formació.
  • El desenvolupament de la capacitat d'aprendre a aprendre com a eina de formació permanent i de millora personal al llarg de la vida.

El programa està cofinançat durant tota la seva durada amb un 91,89% pel Fons Social Europeu.