Patronat

La Fundació Marianao té l'origen en el moviment veïnal i juvenil que es configura en la dècada dels anys 1970 -1980 al barri de Marianao. Tot i que en els primers anys de vida, aquest moviment pren el nom d'associació infantil i juvenil "Casal Infantil i Juvenil de Marianao", és l'any 1998, i després d'una profunda reflexió estratégica, que ens convertim en Fundació Marianao. En aquests anys es va optar per aquesta forma jurídica amb la vocació de mantenir-nos fidels a la missió de l'entitat, constituïda amb la finalitat de lluitar contra les situacions i les causes que generen desigualtats socials, especialment en aquells col·lectius més sensibles i vulnerables com la infància, els adolescents i els joves. 
 

FUNCIONS

Correspon especialment al Patronat:

  • Representació de la Fundació Marianao.
  • L'elaboració de les normes i els reglaments.
  • Definir les polítiques i els eixos estratègics en les orientacions de la Fundació Marianao i les seves actuacions socials i educatives.
  • Aprovar i validar la planificació anual de projectes del centre.
  • Vetllar per l'acompliment dels objectius dissenyats al Pla de Curs.
  • Aprovar el Pressupost anual i el tancament econòmic de l'exercici.
  • Vetllar per l'alineació de la missió i dels objectius amb l'ideari fundacional de la organització.


PATRONS I PATRONES

Xavier Pedrós i Cortasa, president.
Sociòleg.
presidencia@marianao.net

Josep Maria Riera i Mas, vicepresident.
Arquitecte.

Ramiro Vega Pérez, secretari.
Infermer.

Teresa Climent Castelló
Sociòloga.

Àngels Pérez Morales
Psicòloga.

Benigno Martínez Ojeda
Administratiu.
Representant de la Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà.

Joan Orrit Clotet
Metge i advocat.
Representant de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús.

Ana Maria Prats Malras
Advocada.
Representant de l'Ordre Hospitalària dels Germans de Sant Joan de Déu.

Juan N. García-Nieto Portabella
Metge.
Representant de la família García-Nieto.