Participació als instituts

Crèdits de participació per a joves de 3r i 4t d’ESO dels instituts de Sant Boi de Llobregat

Participants: joves d'entre 14 a 16 anys

E-mail: joventut@marianao.net

El projecte de formació juvenil en participació està dirigit a joves dels instituts del barri Marianao que estan cursant 3r i 4t de l'ESO i té la finalitat d'oferir-los un primer contacte amb la participació juvenil i el desenvolupament de la comunitat i donar-los l'oportunitat perquè prenguin la paraula sobre una anàlisi de la seva realitat més propera.

L'acció formativa es fa en les classes de tutoria en el segon trimestre escolar, en el que anomenem "Crèdits de participació a l'institut", i s'estructura en una part teòrica i una altra de pràctica realitzada per tècnics de la Fundació Marianao.

Formar els joves en participació als instituts del barri

L'activitat es basa a entrar en les classes de tutoria durant 4 sessions per endinsar el grup en la participació. Aquesta acció pretén acompanyar els joves de tercer i quart d'ESO de l'Institut Marianao en un procés que els conduirà a dissenyar una acció de millora al seu institut.

Gestió i desenvolupament d'una primera pràctica social

El grup de joves participants dels cursos de 4t de l'ESO, després de l'anàlisi de la realitat, escullen aquella necessitat detectada per poder fer una proposta en clau de millora, cosa que esdevé la seva primera experiència participativa de manera voluntària.