Organització

La Fundació Marianao compta amb un equip de 51 treballadors i treballadores provinents de diferents àmbits: pedagogia, psicologia, educació social, magisteri, integració social o animació sociocultural. A més, l'entitat compta amb més de 160 voluntaris i voluntàries que col·laboren en els més de 30 projectes que es desenvolupen a l'entitat.

La Fundació Marianao està dirigida per un Equip Directiu i un Patronat, i ambdós òrgans compten amb el Consell Assessor, un ampli grup de persones expertes en diferents àmbits que donen suport als dos òrgans de govern.