Oportunitats de voluntariat

EXPERT EN WORDPRESS

Descripció del voluntariat
Ajudar a gestionar l’eina de wordpress, crear noves pàgines per a possibles campanyes, crear formularis, descobrir noves eines útils per a la tasca de la Fundació Marianao.

Perfil del voluntariat
Persones amb un coneixement alt de wordpress.

Horari i compromís mínim
Un matí o una tarda a la setmana.

 

ADVOCATS/DES PEL SERVEI JURÍDIC COMUNITARI

Descripció de l'activitat
Les persones amb menys recursos es troben excloses de la informació i assessorament necessaris per actuar davant l'entramat jurídic i legal i per defensar els seus drets, col·lectius i individuals. Des del Servei Jurídic tractem de donar atenció personalitzada a aquelles persones que ho necessitin i ajudar-los a prendre les decisions adequades en defensa dels seus drets.
Així doncs, el Servei atén aquelles persones que, per diverses circumstàncies, es poden trobar amb dificultats o limitacions per fer efectiu l'exercici dels seus drets i els informa i orienta sobre què fer, on cal anar i quins procediments cal prendre davant problemes o dubtes legals.

Perfil del voluntariat
Advocats i advocades.

Horari i compromís mínim
El compromís mínim és un matí o una tarda a la setmana (2 hores mínim) en l'horari que millor convingui a la persona voluntària i al projecte.

 

SUPORT A L'HORT DEL CLUB SOCIAL

Descripció de l'activitat
Necessitem una persona que tingui coneixements d'horticultura per donar un cop de mà al petit hort que gestiona el grup de Club Social (persones adultes amb algun problema de salut mental). El grup va acompanyat d'un educador o educadora.

Perfil del voluntariat
Persona amb coneixements d'horticultura.

Horari compromís mínim
Dimecres de 9.30 a 11.30h. L'hort està a la Torre del Sol de Sant Boi.

 

INSCRIU-TE AQUÍ