Mentoring

Suport educatiu altament individualitzat per joves

Participants: joves d'entre 16 i 21 anys que no tenen acreditada l'ESO.

E-mail: formacio@marianao.net

El projecte pretén oferir un espai de suport educatiu altament individualitzat a joves interessats a realitzar un itinerari formatiu, tot i haver finalitzat la seva etapa secundària obligatòria i no haver acreditat l'ESO, mitjançant un espai de formació i preparació per dotar els joves dels continguts necessaris per garantir l'adquisició de les competències bàsiques i les competències clau. Es tracta de donar poder als joves per poder continuar el seu procés formatiu amb garanties d'èxit. Amb el desenvolupament d'aquest projecte volem generar instruments d'igualtat d'oportunitats entre les persones perquè ningú quedi fora de la possibilitat d'accedir a un lloc de treball i proporcionar mesures per aconseguir que els joves tornin a estudiar i millorar la seva formació.

El projecte treballa per a l'apoderament dels joves a partir de la figura del mentor com a persona que realitza un acompanyament i un seguiment individualitzat oferint la seva atenció i el seu suport en el procés de formació, i amb el qual s'estableixen connexions que els permeten la creació d'un vincle de referència i emocional que possibilita que el jove se senti recolzat, atès i acompanyat per una persona que s'implica en el seu procés formatiu i l'acompanya en el seu creixement personal a partir de la seva experiència, ajut i consell.

Es tracta d'un acompanyament i un procés de creixement personal mutu ja que el mentor estimula, educa, forma i acompanya la persona que té al seu càrrec perquè avanci, superi les seves pors, el seus límits i faci aflorar tot el seu potencial, i el mentor es mostra compromès amb el treball de relació d'ajuda per a la millora personal amb el jove i ofereix el seu coneixement a la societat.

Aquest acompanyament formatiu es combina amb l'elaboració d'itineraris personals en funció dels interessos, motivacions i necessitats de cadascun dels joves. Per a l'elaboració d'aquests itineraris es parteix d'entrevistes inicials per tenir un coneixement previ de les realitats individuals de cada jove i d'un procés d'informació, orientació i assessorament a partir dels quals es dissenyen, juntament amb els joves, els itineraris personals de formació.

De forma transversal durant l'acompanyament formatiu es realitza tot un treball de les habilitats socials, hàbits d'estudi i competències transversals per tal d'afavorir l'autonomia en els joves vers el seu procés formatiu, així com també reben suport per a les gestions oportunes en el procés de preinscripció i matriculació als recursos formatius.