Mediateca

Reforç escolar per a adolescents

Participants: adolescents que cursen l'ESO.

E-mail: exitescolar@marianao.net

Facebook Mediateca

La Mediateca és un espai d'estudi i reforç escolar de dilluns a dijous. En grups de vuit participants i amb l'acompanyament d'un educador, la Mediateca es dissenya com un espai d'estudi, realització de deures i treballs, preparació d'exàmens i reforç escolar amb material didàctic i altres recursos. La Mediateca també compta amb equipament informàtic per poder fer treballs a l'ordinador, imprimir o fer recerques a Internet. D'altra banda, els adolescents poden accedir també a la xarxa des dels seus portàtils a través del Wi-Fi obert que ofereix l'entitat per realitzar les tasques encomanades des de l'institut.


ORIENTACIÓ ACADÈMICA

A més de la prevenció del fracàs escolar, la Mediateca també treballa en l'orientació de l'adolescent en l'elecció del seu itinerari formatiu i/o laboral. Per exemple, des del projecte s'organitza una sortida al Saló de l'Ensenyament de Barcelona perquè els joves puguin conèixer les diferents possibilitats que tenen a l'hora de seguir amb el seu itinerari formatiu.

També preveu sessions dinàmiques durant els tres trimestres del curs per tal de treballar els interessos formatius dels adolescents després de la secundària. A més a més, es duen a terme entrevistes individuals amb els joves per tal d'acompanyar-los i assessorar-los a l'hora de prendre la decisió de què fer en acabar l'ESO.