La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Marianao per fomentar la implicació social i comunitària de 250 joves

26 de setembre de 2017

El programa persegueix que el jovent intervingui activament en processos de transformació social.

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Marianao amb l’objectiu de desenvolupar ESFERA Jove, un programa creat per l’entitat santboiana que té l’objectiu de fomentar la implicació social i comunitària del jovent. La iniciativa persegueix que els joves esdevinguin dinamitzadors per tal que intervinguin en el procés de transformació social. 

Un total de 250 joves d’entre 14 i 25 anys de Sant Boi de Llobregat participen en un programa que té la formació com a eix vertebrador amb la finalitat d’apoderar-los perquè millorin el seu entorn, el seu barri i la seva ciutat. D’aquesta manera, s’impulsa el seu protagonisme promovent-ne la capacitat de decisió, de lideratge i de dinamització del seu entorn. 

ESFERA Jove està integrada per tres iniciatives: accions formatives en participació, un viver de projectes i un espai juvenil. L’acció posa de manifest que la dinamització juvenil és una forma d’intervenció socioeducativa que apodera els joves i els aporta valor. La generació d’autonomia, de lideratge i d’emprenedoria del jovent són elements que permetran construir una societat justa, lliure i solidària. 

El col·lectiu de joves d’entre 14 i 25 anys són considerats un recurs estratègic per al desenvolupament integral de la societat. Segons l’Observatori municipal de la vila del Baix Llobregat, gairebé vuit mil habitants de Sant Boi ─un 9,5% del total de la població─ pertanyen a aquesta franja d’edat. Pel que fa al conjunt de l’Estat espanyol, signifiquen el 9,7% del total de la població, una xifra que representa poc més de quatre milions i mig de persones, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

joves