Innovació social a institucions públiques i privades

En què us podem assessorar?


Laboratori d'emprenedoria juvenil
La Fundació Marianao aporta i constitueix un referent en l'actualitat en matèria de programes d'emprenedoria amb joves. En aquest context, oferim el nostre bagatge i coneixement per posar-lo a disposició d'altres organitzacions i per ajudar en processos d'implantació.

Avaluació i diagnòstic de necessitats socials
Podem ajudar-vos en la construcció i disseny d'eines i instruments per a l'avaluació de necessitats socials a barris i diferents territoris. En aquest context, la nostra organització acredita una llarga trajectòria en l'àmbit de l'avaluació de projectes socials.

Impuls de polítiques i programes de joventut
La Fundació Marianao aporta i constitueix un referent en l'actualitat en matèria de programes i polítiques de joventut. En aquest context, oferim la nostra experiència i coneixement per posar-los a disposició d'altres organitzacions.

Educació i desenvolupament comunitari
L'estratègia i el posicionament de la nostra organització ens fa entendre que només impulsant projectes que impliquen la participació i el desenvolupament de la comunitat, som capaços d'aportar valor als territoris.

Assessorament i transferència en l'àmbit de projectes socials
Podem ajudar-vos a construir, dissenyar i implantar de forma acurada projectes d'intervenció social. També hem participat en processos d'anàlisi i avaluació de projectes socials i educatius.

Suport en la definició i elaboració de les polítiques i accions de RSE (Responsabilitat Social Empresarial)
Ens posem a la vostra disposició per ajudar-vos a identificar els eixos estratègics del vostre Pla de RSE. Anàlisi de fortaleses, actius i motivacions inicials per orientar les vostres accions en una clara orientació estratègica.