Horts Comunitaris de Can Pinyol

Els horts comunitaris

Un hort comunitari és un hort en el qual diverses persones o grups participen i es coordinen per repartir el treball i la producció. En el cas concret dels Horts Comunitaris de Can Pinyol, la Fundació Marianao gestiona la cessió temporal i gratuïta, a qualsevol que ho sol·liciti, de petits terrenys de cultiu amb el compromís que tot el cultiu es faci d’acord amb els criteris d’agricultura ecològica, amb l’objectiu final de l’autoconsum.

Els Horts Comunitaris de Can Pinyol es plantegen com un espai de trobada per a veïns de la ciutat, un espai de cohesió social i aprenentatge, amb un fort component participatiu. La dimensió comunitària s’articula per mitjà d’unes comissions de treball formades per petits grups de beneficiaris de les parcel·les, que a la vegada estructuraran els continguts a treballar a les assemblees mensuals. Per tant l’espai de participació i decisió comunitària que signifiquen les comissions suposa un element vertebrador i de compromís vers el projecte.

Totes les accions formatives que es realitzen segueixen els preceptes de l’agroecologia, la sensibilització vers els productes de qualitat i de proximitat i busquen aquest element participatiu, de definició comunitària de l’espai i de cohesió social de grups socials heterogenis.

Un projecte de cooperació entre països de la Mediterrània

Els Horts Comunitaris de Can Pinyol de Sant Boi s’emmarquen en el projecte europeu “Social and Intercultural Dialogue through Governance for Local development: Mediterranean Urban and Peri-urban Agrticulture – SIDIG-MED” , del programa de cooperació transfronterera ENPI CBC MED, en el qual participa l’Àrea Metropolitana de Barcelona. SIDIG-MED és una iniciativa que proporciona una estructura de cooperació transfronterera que involucra el sector públic, privat i institucions sense ànim de lucre de països de la Mediterrània Sud (Jordània i Tunísia) i països de la Mediterrània Nord (Itàlia i Espanya).

L’Àrea Metropolitana de Barcelona és la institució encarregada de representar l’Estat espanyol en aquest projecte basat en l’intercanvi d’experiències i la realització d’un projecte pilot sobre agricultura periurbana. Els Horts Comunitaris de Can Pinyol és el projecte pilot que ha impulsat l’Àrea Metropolitana com a líder espanyol dins del SIDIG-MED, on l’Ajuntament de Sant Boi juga un paper important amb l’aprovisionment els terrenys i el subministrament d’aigua de la xarxa pública i  que la Fundació Marianao gestiona com a entitat social (requisit d’execució del projecte (SIDIG-MED).

El projecte també compta amb el suport de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i amb la col·laboració de la Fundació Fèlix Llobet Nicolau.