La nostra història

Des de 1985 construint comunitat!

El Casal Infantil i Juvenil de Marianao va sorgir arran de l'ocupació, el juny de 1985, de l'immoble del carrer Girona número 30, que es trobava en una situació urbanística irregular i era un focus d'abandonament i brutícia. El Grup de Joves Marianao, constituït l'any 1983 a partir de l'antiga Vocalia de Joves de l'Associació de Veïns "El Poblet" (Marianao), va protagonitzar aquesta acció, amb el suport actiu de l'Associació.

Una de les característiques que configuren aquesta experiència és l'arrelament al barri i a la ciutat des de l'inici. La iniciativa sorgeix de persones, la majoria joves del barri Marianao, que des del voluntariat social busquen alternatives als greus problemes que pateixen els infants i els joves causats per la manca greu d'equipaments i de recursos socials. És així com el Casal Infantil i Juvenil de Marianao és cronològicament el primer equipament sociocultural del barri Marianao i, actualment, l'únic equipament especialitzat en infants i joves de Sant Boi.

El 3 de juny de 1987 el Casal es va constituir com a associació, amb personalitat jurídica pròpia, tot desvinculant-se de l'entitat veïnal. De manera paral·lela a la dura tasca de rehabilitació de l'edifici, en la qual van participar moltes persones voluntàries, entitats socials i institucions públiques, el Casal va anar creant els diversos projectes socioeductatius i d'animació sociocultural: primer, els tallers, la biblioteca i l'esplai; després, l'Aula Taller, el Centre Obert, el Casal de Joves, els cursos de formació ocupacional, l'emissora de ràdio, la revista Bretxa... com també altres serveis com el Projecte David, la inserció ocupacional, el servei d'orientació jurídica, etc.

L'any 1995 va haver-hi un important moviment ciutadà contra el projecte municipal d'enderrocament de l'edifici del Casal. La gran mobilització popular va evitar que el Casal fos enderrocat i va testimoniar que constituïa un patrimoni significatiu del poble de Sant Boi. Als deu anys de la creació del Casal, es confirmava que l'existència dels seus projectes socioeducatius era deguda a la forta implicació de moltes persones: monitors, educadors, els voluntaris, els mateixos infants i joves, les famílies, els veïns i les institucions públiques i privades. El seu compromís i il·lusió donaven, com ara, sentit a la realitat del Casal.

Galeria d'imatges