Comitès

Els treballadors de la Fundació Marianao dediquen la seva tasca professional a l'execució dels diversos projectes socioeducatius i alhora participen en grups de treball -comitès- que generen valor afegit a l'entitat amb l'objectiu d'avançar i generar experiències positives de treball compartit, que beneficiïn tant el personal intern (participants, persones treballadores, voluntariat) com la ciutadania en general.

Actualment a la Fundació Marianao hi ha el Comitè d'Igualtat, el Comitè d'Ètica i estem organitzant el futur comitè de Medi Ambient.