Comitè d'Igualtat

Partint d'una de les nostres finalitats fundacionals: "Fomentar el treball per a la igualtat i la no-discriminació per cap raó i parant atenció especial en la igualtat de les dones"; des de 2009 a la Fundació Marianao es va crear la comissió d' Igualtat per poder desenvolupar de manera transversal la perspectiva de gènere en la cultura, gestió general d'entitat i en els projectes educatius que es desenvolupen.

FUNCIONS

Les funcions que la comissió d'igualtat de la Fundació Marianao pretén desenvolupar són les següents:

A nivell extern:

  • Treballar de manera coordinada amb els ens d'organització local municipal (Consell de Dones)
  • Participació en els esdeveniments d' igualtat d'oportunitats de la comarca.
  • Desenvolupar actuacions que permetin debatre a nivell comunitari la igualtat

A nivell intern:

  • Esdevenir agents que propiciïn espais de sensibilització i participació del personal intern de la Fundació (formació, consultes, acompanyament en la integració de la perspectiva de gènere en els projectes i participació en els espais per tal d'incidir en la la perspectiva de gènere a nivell organitzacional

COM ENS ORGANITZEM

La comissió es crea a partir de la participació de personal treballador de l'entitat-comptant amb membres de l'equip directiu i representants de les persones treballadores- que s'implica des de la creació de l'estratègia de diagnòstic fins a la implementació i seguiment anual de les diverses actuacions. També esdevenen els i les responsables de programar actes oberts a la ciutadania en general per sensibilitzar i crear consciència de gènere.

DOCUMENTACIÓ

Alguns dels documents creats:

  • Protocol intern per a l'establiment d'un circuït d'intervenció per a casos de violencia (en menors i dones)
  • Protocol intern per a la detecció i intervenció en caos d'assetjament sexual , psicològic i per raó de sexe.

ACTIVITATS

Algunes de les actuacions que hem realitzat:

  • Jornada interna de sensibilització març de 2010.
  • Commemoració dia Internacional de la Dona 2011: Esclat de pètals per a la igualtat.
  • Commemoració dia Internacional de la Dona 2012: Exposició d'imatges de noies de la Fundació explicant els seus desitjos de futur professional.
  • Debat: "Noves masculinitats" octubre de 2011. Jornada de reflexió oberta a la ciutadania per reflexionar diversitat i propostes de gènere.