Com treballem

El nostre model d’intervenció

El model d'intervenció que promou la Fundació Marianao defensa una presència que vol ser popular, comunitària, educativa, personalitzada i alliberadora.

Una presència POPULAR, sorgida de la iniciativa social, que vol confluir amb l'àmplia xarxa de moviments socials i associatius per col·laborar a fer possible una ciutat i una societat cada cop més humanitzades i fraternals.

Una presència COMUNITÀRIA, que es basa en la construcció d'una comunitat educativa de referència, en la qual tots els membres –infants, joves, adults, educadors i col·laboradors- comparteixen una mateixa experiència i hi tenen coses per aportar.

Una presència EDUCATIVA, que potencia els valors humans –com ara la generositat, l'autonomia i la responsabilitat, l'esperit democràtic i dialogant, el respecte per la diversitat, la interculturalitat viscuda com a riquesa, la capacitat d'escoltar i acollir, la creativitat, la inquietud per aprendre- i la recerca de sentit. I que pretén formar persones amb consciència crítica, solidàries i participatives, amb capacitat per comprometre's en la construcció d'una societat regida pels mateixos valors de justícia, solidaritat, pau i respecte pel medi ambient.

Una presència PERSONALITZADA, basada en la fe inviolable en la dignitat humana, que situa la persona a l'eix central de l'acció i busca que cada individu esdevingui el protagonista de la seva pròpia història.

Una presència ALLIBERADORA, amb una opció de preferència per les persones -infants, joves i adults- que pateixen la pobresa i l'exclusió social, que en potencia el protagonisme en el procés d'alliberament personal i col·lectiu.

 

POLÍTICA DE QUALITAT