Club Social

Inserció socio comunitària per a persones amb trastorn mental

Participants: persones majors de 18 anys amb trastorn mental.

E-mail: coordinaciosalutmental@marianao.net

Facebook Club Social Marianao

El Club Social Marianao és un recurs de suport i inclusió social que té com a finalitat afavorir processos de recuperació i millora de la salut mental de la persona a partir d' activitats d' oci i de lleure, amb l' objectiu d’assolir quotes de salut, qualitat de vida, empoderament, participació i integració en la comunitat.

Club Social funcionem per assemblea i entre tots i totes decidim les activitats que volem fer. Actualment se n'estan duent a terme de cuina, hort, futbol, informàtica, sortides de cap de setmana... amb l'objectiu d'aprendre a gaudir del nostre temps lliure, ser els protagonistes del nostre dia a dia i conèixer el nostre entorn i relacionar-nos-hi.

A banda de totes les accions grupals, es fa una intervenció personal a través del pla d'intervenció individual que conté els objectius i les accions per promoure el desenvolupament de l'autonomia, les potencialitats socials de cada persona, facilitar-ne la integració comunitària i augmentar-ne el nivell de qualitat de vida.