CJM- Casal de Joves de Marianao

Lleure educatiu per a adolescents de 12 a 16 anys

Participants: adolescents de 12 a 16 anys.

E-mail: adolescencia@marianao.net

El Casal de Joves de Marianao ocupa el soterrani de l'edifici de la Fundació Marianao i funciona de dilluns a divendres de 17 a 20 h de la tarda.

En aquest espai es realitzen tallers setmanals, sortides i activitats extraordinàries. El CJM és un projecte de caràcter obert i participatiu, és a dir, els adolescents entenen l'espai com a propi i el gestionen amb el suport d'un grup de quatre educadors i educadores. En relació a la gestió de l'espai, el Casal de Joves funciona de manera assembleària i es concep l'assemblea com l'espai destinat a l'autoorganització del grup i la dinamització col·lectiva de l'espai així com per a l'organització de la normativa i les activitats.

El Casal de Joves pretén acompanyar l'adolescent en aquesta etapa vital per tal d'afavorir-ne el desenvolupament en els àmbits personal, social i comunitari. Tot i aquests eixos transversals, des del Casal de Joves s'identifiquen dos moments diferenciats en relació a la intervenció vers els participants: dels 12 als 15 anys es potencia el treball orientat a la promoció de la persona i les seves habilitats socialitzadores, i a partir dels 15 anys els adolescents participen com a dinamitzadors de l'espai del Casal, tot esdevenint persones implicades en la gestió de les activitats i participant en accions orientades a dotar-los d'eines per poder iniciar-se a ser referents per als seus iguals.

El CJM - Casal de Joves de Marianao és a més Centre Obert, és a dir, el 30% del total de les places (15 places de les 50 totals) estan destinades a adolescents que presenten una situació sociofamiliar considerada de risc social i, per tant, es troben en situació de vulnerabilitat. La ràtio establerta permet adequar la composició dels grups d'edat de manera que respongui a la realitat del context; d'aquesta manera s'assegura que la morfologia del grup reprodueixi un entorn integrador.

Galeria d'imatges