Banc del Temps

Iniciativa comunitària d'intercanvi d'habilitats

Participants: qualsevol persona major d'edat.

E-mail: bancdeltemps@marianao.net

Facebook Banc del Temps Sant Boi

El Banc del Temps és una iniciativa que pretén intercanviar necessitats per habilitats, sense ànim de lucre ni cap mediació monetària. La unitat d'intercanvi és l'hora, independentment del servei que s'ofereixi. Es tracta d'enfortir i fomentar les relacions socials i crear una xarxa de suport comunitari als diferents barris.

Aquestes xarxes són una manera de facilitar la conciliació de la vida familiar amb la vida laboral i resoldre problemes de la vida quotidiana. També és un recurs que fomenta la confiança, la coneixença i la solidaritat mitjançant l'intercanvi de serveis.

La finalitat del sistema és ajudar a valorar els temps que dediquem a les coses menys importants, fer créixer l'autoestima, tornar a valorar la pròpia identitat i capacitat, igualar les persones i fomentar la integració dels nouvinguts a la societat d'acollida aportant experiències noves a la comunitat.

OBJECTIUS

 • Potenciar les relacions personals i veïnals.
 • Enfortir la xarxa social
 • Promou la igualtat i la solidaritat
 • Fomenta la integració dels nouvinguts
 • Facilita el intercanvi de tasques
 • Millorar les condicions de vida de les persones més vulnerables
 • Incrementar el benestar de la ciutat i de la comunitat
 • Potenciar el intercanvi intergeneracional
 • Fomentar la conciliació de la vida familiar i laboral

QUÈ ES POT INTERCANVIAR?

 • Petites reparacions domèstiques
 • Cura dels animals i plantes
 • Oferir coneixements (idiomes, informàtica, internet, música...)
 • Acompanyar a comprar, al metge, al banc, a passejar, al cinema...
 • Fer de parella de ball, de pallasso a una festa infantil
 • ...