Avís legal

AVÍS LEGAL:  La informació i els documents adjunts inclosos en aquest e-mail són CONFIDENCIALS, sent per a ús exclusiu del destinatari del missatge. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, li informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. La FUNDACIÓ MARIANAO es sotmet a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals 15/1999 i informa que els seus fitxers estan legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els seus fitxers annexos sense llegir-ho ni gravar-lo.