Auxiliar d'hosteleria: cuina i servei de restaurant i bar

Programa Reincorpora

Participants: persones internes a centres penitenciaris que es troben en la fase final de la seva condemna.

E-mail: insercio@marianao.net

El programa té com a objectiu la realització d'itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral per a interns de centres penitenciaris que es troben en la fase final de la seva condemna, a partir d'un pla formatiu individual prèviament pactat, que contribueixen a la millora de les competències professionals, faciliten el desenvolupament de valors i aplanen el camí cap a la integració laboral en l'empresa.

ETAPES DE L'ITINERARI FORMATIU

  • Formació-servei. Reincorpora. Conjuga la formació en oficis en l'àmbit d' Auxiliar d'hostaleria: Cuina i Servei de restaurant i Bar i les actuacions de servei a la societat, fomentant competències, habilitats i valors, al mateix temps que promou la participació social i el compromís cívic.
  • Acompanyament. Les entitats socials estan vinculades als diferents grups territorials del programa Incorpora de "la Caixa" i garanteixen aquest acompanyament.
  • Inserció laboral. L'objectiu final del programa és la integració social i laboral de la persona. Aquesta integració es concreta a través del programa Incorpora de "la Caixa", un programa d'intermediació laboral que combina de forma òptima les necessitats del teixit social i empresarial, per assegurar l'èxit en la integració laboral. Ofereix un servei integral gratuït amb tècnics d'inserció laboral que proporcionen assessorament en totes les fases del procés, des de la selecció fins a la plena integració en el lloc de treball.