Alumnes en pràctiques

24 de juliol de 2017

El proper mes de setembre s'iniciarà el Curs d'auxiliar de comerç i atenció al client i el Curs d'activitats auxiliars de magatzem.

Els cursos està previst que comencin al setembre i tindran una durada aproximada de tres mesos: 200h de formació teòrica i 100h de pràctiques en empresa.

Les pràctiques són no laborals: no remunerades i sense alta a la SS. Es signarà un conveni entre l’empresa i l’entitat.

Les formacions que s'iniciaran el proper mes de setembre són les següents:

Curs d’Auxiliar de Comerç i Atenció al Client (300h)

Continguts (200h):

- Operacions bàsiques d’auxiliar de vendes I

- Operacions bàsiques d’auxiliar de vendes II

- Mòdul bàsic de prevenció de riscos laborals

- Introducció al sector professional i a l’entorn socioeconòmic i laboral

- Tècniques de recerca de feina i TIC’s

- La qualitat del servei d’atenció al client

- Introducció a la informàtica

- Preparació de comandes

- Competències transversals

- Català i anglès

Pràctiques professionals no laborals (100h)

Els alumnes estaran disponibles per començar pràctiques a l’empresa el 9/11/17.

Tasques que poden realitzar durant les pràctiques: reposició, gestió de magatzem, atenció al client, caixa, etc.

Curs Activitats Auxiliars de Magatzem (300h)

Continguts (200h):

- Operació auxiliars de magatzem

- Preparació de comandes

- Manipulació de càrregues amb carretons elevadors

- Mòdul bàsic de prevenció de riscos laborals 

- Operador de plataformes elevadores mòbils de personal

- Operador de pont grua de magatzem

- Competències transversals 

Pràctiques professionals no laborals (100h)

Els alumnes estaran disponibles per començar les pràctiques el 23/11/2017.

Aquest curs capacita professionalment per a realitzar operacions auxiliars de magatzem, recepció, desconsolidació, ubicació bàsica, preparació i expedició de càrregues i descàrregues, de forma coordinada o en equip, sota la supervisió d'un responsable, seguint les instruccions rebudes, i aplicant els procediments i equips adequats, en condicions de productivitat i respectant la normativa de seguretat, salut i prevenció de riscos

Les empreses interessades en acollir personal en pràctiques no laborals poden posar-se en contacte amb Laia Blanco a través del correu electrònic empreses@marianao.net o bé per telèfon al 93 630 30 62.